Ασημένιο δαχτυλίδι με επιγραφή τού Διονύσιου Σολομού ”verum amo verum volo” (την αλήθεια αγαπώ την αλήθεια θέλω). Διονύσιος Σολομός: εθνικός ποιητής της Ελλάδας (19ος αι.) σχεδιασμένο αποκλειστικά για το Μουσείο Μπενάκη.