Ασημένια καρφίτσα με τουρμαλίνες, άκουα μαρίν, ζαντ και καρνεόλη.